Tanszercsomag

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében rászorultsági alapon az 1-8 évfolyamos tanulók részére a 2022/2023 tanévben is tanszercsomagok osztására kerül sor. A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom, hogy az Ön által képviselt gyermek(ek) számára is kiosztásra kerül az ingyenes tanszercsomag. Az előbbiekre való figyelemmel jelezzük, hogy Ön által képviselt gyermek(ek) számára az alapvető tanszereket tartalmazó tanszercsomag megvásárlása erre a tanévre nem szükséges, mivel azt a Magyar Állam biztosítja Önöknek. A tanszercsomagok osztása a tervek szerint a 2022/2023 tanévet megelőz héten, illetve a tanév első hetében történik, az osztás helyéről és pontos idejéről a későbbiekben fogjuk értesíteni. Tájékoztatjuk, hogy a Projektben foglalt jogosultsági feltételeknek történő megfelelés alátámasztására preferáltan a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről kiállított jegyzői határozat, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre történő jogosultságot alátámasztó hivatalos okirat vagy egyéb, a rászorultsági helyzetről kiállított igazolás szolgál, amit a tanszercsomagok átvételekor az intézmény dolgozói ellenőrizni fognak, így ezen igazolásokat kérjük majd hozza magával. A jogosultsági feltételeknek való megfelelésre, továbbá többek között a személyes adatai kezelésével és felhasználásával kapcsolatban a tanszercsomag átvétele során az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg nyilatkozatot is tesz. Tájékoztatjuk, hogy a tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma is szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával. A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a törvényes képviselő (szülő) vagy gondviselő által történő aláírást követően vehetők át. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, rendelkezéseinek megfelelően, a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig. Sikeres tanévet kívánunk! Amennyiben kérdései lennének kérjük forduljanak bizalommal intézményünkhöz.

 

Tisztelettel: 

Aléné Kucsera Andrea  

intézményvezető

Richter Anna díj - Kutyajó móka tábor

Véget ért a Richter Anna Díj-nak köszönhetően a 2 hetes kutyás nyári táborunk. Még egyszer nagyon szépen köszönjük , hogy esélyt kaptunk a "Kutyajó móka" tábor megrendezésére. A részt vevő gyermekek fantasztikus élményekkel gazdagodhattak és a szülőknek egy kicsit megkönnyítettük a június 2. felét. Hálásan köszönöm az Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület-nek az együttműködést, a kollégáknak, hogy számíthattunk rájuk és hogy a rekkenő hőség ellen is végig lelkiismeretesen végezték a munkájukat. Köszönjük a szülőknek a bizalmat, hogy elengedték gyermekeiket a táborba.

"Kutyajó móka" tábor

A Richter Anna Díj-nak köszönhetően ettől a héttől kezdve intézményünkben a Dr. Illyés Sándor EGYMI-ben, az Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület-tel elkezdtük megvalósítani a "Kutyajó móka" nevű 2 hetes nyári táborunkat. A pályázatnak köszönhetően a részt vevő gyermekeink térítésmentesen, gazdag programkínálattal állatasszisztált képességfejlesztésben, míg az egészséges gyermekek e mellett, érzékenyítésben is részt vesznek. Hiszen az elfogadást, befogadást ebben az életkorban kell elkezdeni. Hálásak vagyunk a @Richter Anna Díj- nak a lehetőségért. A gyerekek nagyon jól érzik magukat.

Levizsgáztak intézményünk végzős tanulói

A 2022 júniusi vizsgaidőszakban Békésen összesen 14 tanuló tett sikeres szakmai vizsgát szőnyegszövő, számítógépes adatrögzítő, sütőipari és gyorspékségi munkás szakmákban. A készségfejlesztő iskolás tanulóink az agyagtárgy készítés, a szövött-tárgy készítés, az irodatechnikai eszközök használatából, háztartástan-életvitelből vizsgáztak kiválóan. A végzős diákoknak gratulálunk, sok sikert kívánunk! Köszönjük a vizsgákon készült fotókat Varga Péter kollégánknak.

Tovább a képekhez

Pages