Iskolánk bemutatkozása

1972 január 1-től önálló Kisegítő Iskola kezdte meg működését Békésen. A kisegítő iskola körzeti iskola lett.

1979-ben szükségessé vált az egyre inkább gyarapodó Kisegítő Iskolának egy új iskolai telephelyet találni. Az akkori intézményvezető, Tóth Nándorné feladatává vált az intézmény vezetése, az akkori 12 tanító munkájának összehangolása és az építési feladatok kézbentartása. Az új intézmény a Szánthó Albert utca 14-16. szám alatt került megépítésre, 1983 november 3-án történt a teljes körű átadása. Az intézmény neve 1984 januárjától Kisegítő Iskola és Nevelőotthon, mely működése Békés Város tanácsának hatáskörébe tartozott.

Az új intézmény nevelőotthoni (bentlakásos intézményi) ellátással bővült. Az 1985. évi törvény megszüntette az akkori kisegítő és továbbképző elnevezést, helyére 4-es Számú Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Nevelőotthon került. 1995 július 1.-től az iskola fenntartója Békés Megye Képviselő testülete lett. Az iskola új neve: Békés Megye Képviselő-testülte 4. sz. Általános Iskolája és Diákotthona. Két év sem tellett bele, ismét névváltozás történt: Békés Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat néven működött.

1997 januárjától az irányító, fenntartó szerv Békés Megye Képviselő-testülete mely maga után vonta az újabb névváltozást – Békés Megye Képviselő-testülete Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon. A 2006-os önkormányzati választások után azonban az új vezetés már nemcsak a békési és tarhosi iskola összevonásában gondolkodott, hanem ennél jóval nagyobb lépésre szánta el magát. A pénzügyi nehézségek - közel egymilliárdos hiánnyal nézett szembe a megyei önkormányzat - rákényszerítették a képviselő-testületet a változtatásra, amely nemcsak az oktatási, hanem a közművelődési, a közgyűjteményi, a gyermekvédelmi és az egészségügyi ágazatot is érintette. Az oktatásra fordítható összegek csökkenése nem tette lehetővé, hogy az intézmények továbbra is önállóan működjenek. A megye többféle alternatíva átgondolása után a területi integráció mellett döntött. A tizennyolc iskolaegységet három centrumba szervezték, mezőkovácsházi, gyulai és békési központtal. A kialakított új intézményrendszer a holland típusú TISZK-modellnek felel meg. A békési székhelyű intézmény új neve: 2007- től Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon. A centrumban egységes a gazdaság, az ügyintézés, a diáknyilvántartás. Tarhosi központtal egységes tangazdaság alakult ki, valamint egységes a 23 telephely működését biztosító műszaki apparátus is.

A diákok oktatása, képzése szempontjából csak egy esetben történt telephelyváltás. Ez a békési gyógypedagógiai intézményt érintette. A békési telephelyen maradtak az óvodások és a kisiskolások ötödik osztályig, hatodik osztálytól felfele a szakképzésig bezárólag viszont kikerültek a gyerekek a tarhosi telephelyre. A kikerülő gyerekeket naponta két iskolabusz szállította a települések között. Egy évvel később azonban gazdasági okokból a tarhosi intézmény Békésre költözött. 2011 szeptember 01-vel megtörtént a fenntartóváltás, s az intézmény a Békés Megyei Kormányhivatalhoz került Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézményre változott az iskola neve.

2013 január 1-től újabb változás történt. Az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Megyeközponti Tankerülete lett. A gyomaendrődi intézményegység pedig 2013 augusztus 1-től a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartása alá került. Az intézmény Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium nevet viselte, mely név jól tükrözte, hogy további összevonás során egy kissebfajta regionális területet lefedő intézményegységről beszélünk. Az iskola több különböző tagintézménnyel rendelkezett, mely más-más telephelyen (Orosháza, Békés, Tarhos, Dévaványa, Gyomaendrőd) található.

Mindez a bővítés egy szinte áttekinthetetlen és nehezen átjárható intézmény alakulását eredményezte, melyben megnehezített a pályázatírás, a pénzügyi források biztosítása és a szakmai kapcsolattartás. A fenntartó rövidtávú céljai közé tartozott az óvoda és az általános iskolai részleg működtetésének az átadása, a speciális szakiskolai részleg tovább működtetetése. A vezetők mindezt nem támogatták és új megoldást igyekeztek keresni a Katolikus Egyházközösségtől a fenntartói szerepkör betöltésére. Azonban, csak a békési Gimnázium és Szakközépiskola kapott támogatást, ezért 2015 szeptember 1-től, a gyógypedagógiai egység önállóvá vált a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alatt, Békési Tisza Kálmán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium néven.

2016 augusztusàban - miniszteri jóvàhagyàst követően - a magyarbànhegyesi gyógypedagógiai Intézmény tagintézményként csatlalozott a békési intézményhez és a két intézmény Dr. Illyés Sàndor neve alatt folytatja tovàbb szakmai tevékenységét.

 

Pages